.: مهتا جون تا این لحظه ، 5 سال و 1 ماه و 25 روز سن دارد :.