.: مهتا جون تا این لحظه ، 4 سال و 11 ماه و 27 روز سن دارد :.